Thay đổi chủ hộ kinh doanh có cần nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ không?

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 625 lượt xem Đăng ngày 20/09/2023 Chia sẻ:

Cho hỏi: Thay đổi chủ hộ kinh doanh có cần nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ không?

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Chủ hộ kinh doanh có các quyền và nghĩa vụ sau?

Căn cứ theo Điều 81 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định các quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh như sau:

Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh
1. Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ khác và điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại Trọng tài, Toà án và thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
3. Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh không chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
4. Chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của chủ hộ kinh doanh.
5. Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên thì chủ hộ kinh doanh khi đã thay đổi có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, các nghĩa vụ khác đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Đại diện cho hộ kinh doanh với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Toà án và thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh không chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

– Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

– Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất hiện nay?

Hiện nay, mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục 3-3 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT bị thay thế bằng Điều 2 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, cụ thể:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh có phải nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ không?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh


5. Khi nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.
6. Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.
Như vậy, khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Trân trọng!

 

Tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí, tư vấn luật doanh nghiệp HCM, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, luật sư doanh nghiệp, dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp,

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: