Tư Vấn Luật Dân Sự – Công ty luật TL Law tư vấn những vấn đề liên quan trong lĩnh vực Dân sự bao gồm hình thức, nội dung trong pháp luật Dân sự bao gồm: Luật liên quan đến kinh doanh thương mại (Luật hợp đồng, pháp luật thương mại, pháp luật doanh nghiệp); tư vấn những vấn đề liên quan nảy sinh trong quan hệ pháp luật Dân sự, hướng dẫn thủ tục, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và giải quyết những vấn đề tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Pháp luật Dân sư liên quan đến lĩnh vực Đất đai bao gồm những tranh chấp, thừa kế, hợp đồng mua bán, quyền sử dụng trong lĩnh vực Đất đai.

Tư vấn pháp luật online 24/24

Pháp luật thừa kế liên quan và điều chỉnh lĩnh vực Thừa kế (Di sản, di chúc, thừa kế theo pháp luật, thanh toán và chia thừa kế); tư vấn những vấn đề pháp lý nảy sinh trong pháp luật thừa kế, thủ tục và giải quyết tranh chấp thừa kế xẩy ra.

Các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ lao động; những vấn đề xác lập các mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động, những nội quy lao động  liên quan đối với từng cơ quan đơn vị và doanh nghiệp, những quan hệ trong pháp luật hợp đồng lao động, cũng như tư vấn cách giải quyết những tranh chấp sảy ra trong mối quan hệ lao động, hợp động lao động, kỉ luật lao đồng, bồi thường khi vi phạm hợp đồng lao động.

Tư vấn pháp luật liên quan đến Luật hôn nhân gia đình trong lĩnh vực kết hôn, nhận nuôi, mang thai hộ và các vấn đề liên quan đến hôn nhânXác lập quyền nuôi con, chia tài sản trong quá trình giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan trong thủ tục giải quyết tranh chấp về quyền khi ly hôn. Công ty tư vấn luật Việt An cung cấp dịch vụ pháp lý uy tínchất lượng và hiệu quả.

Luật sư tư pháp luật dân sự

Tư vấn luật dân sự miễn phí

Tư vấn quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký khai tửcải chính họ tên trên giấy khai sinh, thủ tục đăng ký chết (xác định một người đã mất). .. ;

– Tư vấn quyền xác định lại quê quán, dân tộc, tôn giáo, quốc tịch. .. ;

– Tư vấn xác lập và cách thức bảo vệ quyền riêng tư của từng cá nhân và quyền bảo vệ thông tin trong đời tư cá nhân

– Tư vấn bảo vệ quyền xâm phạm đối với danh dự, nhân phẩm, uy tín và tài sản của từng cá nhân;

– Tư vấn quy định của pháp luật về quyền hiến tạng và các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực dân sự;

– Tư vấn quy định của pháp luật về quyền tự do cư trú của công dân;

– Tư vấn thủ tục giám hộ, đăng ký giám hộ, giám hộ bắt buộc, giám hộ tự nguyện với người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Tư vấn xác lập quyền sở hữu tài sản của cá nhân, tổ chức;

– Tư vấn xác lập và bảo vệ cá nhân tổ chức khi thực hiện những giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật.

– Tư vấn việc xác lập quan hệ uỷ quyền hoặc quan hệ đại diện theo uỷ quyền, cũng như cách thức tiến hành công việc không có uỷ quyền;

– Tư vấn về cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Tư vấn xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo quy định;

– Tư vấn thủ tục xác lập di chúc, chia tài sản thừa kế theo di chúc và chia tài sản thừa kế theo pháp luật dân sự hiện hành.

– Tư vấn pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi một hoặc hai bên trong quan hệ dân sự là người nước ngoài (Quốc tịch nước ngoài, hai quốc tịch);
và toàn bộ những vấn đề pháp luật khác nảy sinh trong quan hệ dân sự sẽ được đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên viên tư vấn pháp luật của Chúng tôi tư vấn cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tư vấn, giải quyết tranh chấp vụ việc, vụ án dân sự

Tư vấn những nội dung liên quan đến soạn thảo hợp đồng:

 1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hoá
 2. Tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng vốn doanh nghiệp;
 3. Tư vấn soạn thảo hợp đồng đối tác thương mại;
 4. Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;
 5. Tư vấn soạn thảo hợp đồng uỷ thác liên doanh
 6. Tư vấn soạn thảo hợp đồng đại lý;
 7. Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại;
 8. Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán đất;
 9. Tư vấn soạn thảo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất;
 10. Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn;
 11. Tư vấn soạn thảo hợp đồng thừa kế
 12. Tư vấn hợp đồng chuyển nhượng hàng hoá;
 13. Tư vấn soạn thảo hợp đồng vận tải;
 14. Tư vấn soạn thảo hợp đồng giao nhận dịch vụ;
 15. Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động;
 16. Tư vấn soạn thảo hợp đồng sáp nhập công ty, chuyển nhượng vốn.

Thuê dịch vụ luật sư tư vấn dân sự ở đâu uy tín?

Tư vấn những vấn đề pháp luật liên quan  liên quan về Đất đai:

 • Soạn thảo những văn bản, Giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất bao gồmthừa kếchuyển nhượng, tặng cho, cầm cốchuyển nhượng, cho thuê mua, góp vốn;
 • Tư vấn những thủ tục pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 • Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán ký kết hợp đồng, tham gia giải quyết tranh chấp liên quan về đất đai, nhà đất;
 • Tư vấn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai khi di dờiđền bù giải phóng mặt bằng;
 • Thực hiện các thủ tục liên quan đất đai bao gồm: xoá nợ thuế, lệ phísang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);
 • Tư vấn, soạn hồ sơ khởi kiện và thực hiện thủ tục khởi kiện.
 • Đại diện cho đương sựmời luật sư tham gia hoà giải tranh chấp đất đai tại các cấp Toà và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn luật dân sự miễn phí

Tư vấn những quy định liên quan đến pháp luật hôn nhân gia đình:

 • Tư vấn những quy định mới của Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Tư vấn, hoà giải hôn nhân;
 • Tư vấn chia tài sản, con cái khi ly hôn;
 • Tư vấn lựa chọn thời hiệu khởi kiện nhằm đảm bảo lợi ích;
 • Tư vấn soạn thảo văn bản liên quan và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Tư vấn soạn thảo đơn từ liên quan và tư vấn thủ tục khởi kiện;
 • Tư vấn thủ tục đăng ký nuôi con nuôi.

Tư vấn những quy định liên quan về luật lao động:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động những văn bản pháp lý liên quan trong lĩnh vực lao động;
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động, phân tích và đề xuất phương án sửa đổi;
 • Soạn thảo hợp đồng lao động theo yêu cầu của khách hàng;
 • Tư vấn soạn thảo nội quy lao động;
 • Soạn thảo hợp đồng lao động theo nhu cầu khách hàng;
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành những thủ tục liên quan tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn những quy định liên quan về luật thừa kế:

 • Tư vấn, soạn di chúc;
 • Tư vấn những điểm mới của pháp luật về thừa kế;
 • Tư vấn thừa kế theo pháp luật;
 • Tư vấn xác định và chia tài sản thừa kế
 • Tư vấn về thủ tục khởi kiện nhằm đảm bảo lợi ích;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ khởi kiện và thực hiện thủ tục khởi kiện;
 • Cử luật sư đại diện giải quyết tranh chấpđảm bảo lợi ích cho khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư tư vấn luật dân sự

Tư vấn luật online miễn phí

Các tranh chấp liên quan đến dân sự phổ biến

– Tranh chấp dân sự liên quan đất đai, thừa kế tài sản

– Tranh chấp dân sự về thương hiệusở hữu trí tuệ

– Tranh chấp dân sự liên quan đến nghĩa vụ, vi phạm quyền lợi dân sự

– Tranh chấp dân sự liên quan đến hợp đồng hoạt động ngoại thương

– Một số tranh chấp dân sự được luật qui định

Tư vấn pháp luật dân sự

Các yêu cầu liên quan đến dân sự

– Tuyên bố huỷ bỏ quyền dân sự của các cơ quan, tổ chức, doanh

– Thực hiện việc tìm người, thuê người ở một khu vực

– Công bố huỷ bỏ quyền của người được xác lập quyền

– Tuyên bố hoặc huỷ bỏ tuyên bố người đã chết

– Công nhận và cho thi hành phán quyết của Toà án nước ngoài

– Những yêu cầu dân sự được pháp luật quy định.

Các hình thức tư vấn dân sự áp dụng tại Luật TL Law

– Tư vấn thông qua khung chat trên web: áp dụng đối với trường hợp khách hàng có phân vânbăn khoăn về các vụ việc đơn giản, không phức tạp hoặc khi khách hàng không thu xếp về thời gian hoặc không có điều kiện đến văn phòng.

– Tư vấn bằng văn bản: áp dụng đối với các vụ việc khẩn cấp, cần xử lý ngay, các vụ việc  tính chất phức tạp cần gọi điện thoại đặt lịch hẹn tư vấn ngay ngày hôm sau.

– Dịch vụ luật sư tư vấn dân sự giỏi tại văn phòng: khách hàng được quyền yêu cầu luật sư tư vấn dân sự giỏi tư vấn tại văn phòng áp dụng với các trường hợp khẩn cấp, những vụ án tranh chấp dân sự cần xử lý ngay hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Giải Quyết Tranh Chấp Dân Sự

Bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất trực tiếp, tính được thành tiền  bên xâm phạm gây ra, kể cả tổn thất về tinh thần, chi phí hợp lý nhằm ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút.
Người gây thiệt hại về tinh thần đối với người kia do xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người kia thì ngoài việc chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai mà còn phải bồi thường một khoản tiền nhằm bù đắp tổn thất về tinh thần đối với người bị thiệt hại.

Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Phương thức giải quyết tranh chấp dân sự: Trọng tài, hoà giải, Toà án
Quy trình giải quyết tranh chấp dân sự tại Toà: Xác định thẩm quyền của Toàsoạn hồ sơthụ lý đơn, nộp án phí, đề nghị xét xử, thẩm định tại chỗ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án, làm thủ tục khiếu nại, khởi kiệnyêu cầu, . ..

Dân sự có yếu tố nước ngoài

Thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
Tư vấn các điều kiện được xác lập, thay đổi, chấm dứt theo pháp luật nước ngoài, phát sinh ở nước ngoài hoặc  ảnh hưởng đến điều kiện đó ở nước ngoài. ..
Tư vấn cách lựa chọn pháp luật phù hợp

Tư vấn pháp luật dân sự

Nhiều vụ việc không thể tiến hành hoà giải khi quyền lợi bị xâm hại sẽ cần có Luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại Toà án. Bạn lo sợ rằng nếu ra Toà án quyền lợi của mình không được? Hãy sử dụng dịch vụ tranh tụng của chúng tôi  Luật sư sẽ trực tiếp bào chữa, đưa ra các ý kiếnbằng chứng bảo vệ quyền lợi cho bạn.

Khi tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp cho bạn, luật sư công ty Luật TL Law sẽ xem xét từng mặt của vụ việc nhằm đưa ra những biện pháp giải quyết hợp lý để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho bạnnhằm duy trì uy tín và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa các bên bị tranh chấp, bao gồm những công việc sau:

– Tư vấn và tham gia đàm phángiải quyết vụ việc của các bên bị tranh chấp

– Lập hồ sơ khởi kiện các vụ việc tại toà án, trọng tài;

– Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để cung cấp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp

– Tham gia tố tụng tại toà án, trọng tài nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho mình đối với vụ việc tranh chấp.

Bạn muốn vụ việc tranh chấp của mình được giải quyết nhanh – chính xác – hiệu quả hãy liên lạc ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

 

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

5/5 - (1 bình chọn)