Sự khác nhau giữa hình thức giao đất và cho thuê

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 118 lượt xem Đăng ngày 07/12/2023 Chia sẻ:

Sự khác nhau giữa hình thức giao đất và cho thuê

Giao đất là gì? Cho thuê đất là gì? Phân biệt sự khác nhau giữa hình thức giao đất và cho thuê đất?

Giao đất là gì? Cho thuê đất là gì?

Căn cứ theo Điều 3 Luật Đất đai 2013 có định nghĩa giao đất và cho thuê đất cụ thể như sau:

– Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

– Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất) là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Phân biệt sự khác nhau giữa hình thức giao đất và cho thuê đất?

Về cơ bản, hai trường hợp giao đất và cho thuê đất này đều là hình thức Nhà nước trao quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, căn cứ theo Luật Đất đai 2013, giao đất và cho thuê đất vẫn có sự khác nhau, cụ thể:

Tiêu chí Giao đất Cho thuê đất
Hình thức sử dụng Có hai hình thức giao đất, bao gồm:

– Giao đất không thu tiền sử dụng đất;

– Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Căn cứ theo Điều 54 Luật Đất đai 2013 và 55 Luật Đất đai 2013.

Có hai hình thức cho thuê đất, cụ thể:

– Thuê đất trả tiền hằng năm;

– Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Người thuê đất được thỏa thuận về hình thức trả tiền khi thuê đất.

Theo Điều 56 Luật Đất đai 2013.

Quyền của người sử dụng đất Người được giao đất được chuyển quyền của mình lại cho người khác thông qua các hình thức:

– Chuyển đổi;

– Chuyển nhượng;

– Tặng cho;

– Cho thuê;

– Thế chấp;

– Góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

– Trường hợp thuê đất trả tiền cho cả thời gian thuê: Người thuê đất có các quyền của người sử dụng đất như trường hợp Nhà nước giao đất.

– Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm: Người sử dụng đất chỉ được thực hiện việc chuyển quyền đối với tài sản trên đất.

– Trường hợp người được Nhà nước cho thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề thì có quyền cho thuê lại đất đã thuê.

Hạn mức sử dụng đất Nhà nước quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp và hạn mức giao đất ở:

– Tùy theo tình hình cụ thể của địa phương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức cụ thể giao đất ở.

– Hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013.

Không có quy định về hạn mức cho thuê đất mà căn cứ yếu tố sau để cho thuê đất:

– Nhu cầu sử dụng đất;

– Quỹ đất có thể đáp ứng.

Diện tích cụ thể cho thuê đất được ghi rõ trong Quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

Nội dung so sánh trên chỉ mang tính chất tham khảo

Căn cứ để Nhà nước giao đất, cho thuê đất được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện để Nhà nước giao đất, cho thuê đất được quy định như sau:

Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, căn cứ để Nhà nước giao đất, cho thuê đất được quy định như sau:

– Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Có nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất?

Theo Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất gồm những cơ quan sau đây:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

+ Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

+ Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Đất đai 2013;

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013;

+ Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

+ Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

– Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện không được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Luật sư giỏi về đất đai, Luật sư chuyên về đất đai, Luật sư tư vấn đất đai miễn phí, Giá thuê luật sư tư vấn đất đai, tư vấn luật đất đai miễn phí, Luật sư nhà đất TPHCM, Luật sư giỏi về đất đai ở Hà Nội, Luật sư đất đai, Tư vấn luật đất đai qua zalo, luật đất đai mới nhất, Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, Tư vấn Luật đất đai nhà ở

Gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: