Di chúc miệng và di chúc viết tay có hiệu lực pháp luật khi đáp ứng các điều kiện nào?

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 555 lượt xem Đăng ngày 21/09/2023 Chia sẻ:

Di chúc miệng và di chúc viết tay có hiệu lực pháp luật khi đáp ứng các điều kiện nào? 

Tôi có một thắc mắc liên quan đến di chúc miệng đó là di chúc miệng và di chúc viết tay có hiệu lực pháp luật khi đáp ứng các điều kiện nào? Di chúc không có hiệu lực khi nào?

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

 

Di chúc miệng và di chúc đánh máy có hiệu lực pháp luật khi thoả mãn những điều kiện sau?

Căn cứ Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hình thức di chúc như sau:

Hình thức của di chúc

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Căn cứ Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc miệng như sau:

Di chúc miệng

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe doạ và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng đương nhiên bị huỷ.

Căn cứ Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ những điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, tỉnh táo trong khi lập di chúc; không bị mua chuộc, đe doạ, cưỡng ép; b) Nội dung của di chúc không trái điều cấm của pháp luật, không vi phạm đạo đức xã hội  hình thức di chúc không vi phạm quy định của luật.
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
3. Di chúc của người bị khuyết tật về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ những điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí sau cùng của mình trước mặt tối thiểu hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí sau cùng, người làm chứng ghi lại, cùng  hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ thời điểm người di chúc miệng thể hiện ý chí sau cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực bằng chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Theo quy định, di chúc được lập thành văn bản; nếu không lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng khi tính mạng một người bị cái chết đe doạ và không thể lập di chúc bằng văn bản.

Tuy nhiên, sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn khoẻ mạnh, minh mẫn, tỉnh táo thì di chúc miệng đương nhiên bị huỷ bỏ.

Một di chúc nói chung và di chúc miệng nói riêng được coi là hợp pháp khi thoả mãn những điều kiện được quy định tại Điều 630 nói trên.

Di chúc miệng không có hiệu lực khi nào?
Căn cứ Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hiệu lực của di chúc như sau:

Hiệu lực của di chúc

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trừ trường hợp sau đây: a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết trùng thời điểm với người lập di chúc; c) Cơ quan, tổ chức được xác định là người thừa kế không còn hoạt động tại thời điểm mở thừa kế.
Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết trùng thời điểm với người lập di chúc, một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì đương nhiên phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức trên không có hiệu lực.
3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn tại thời điểm mở thừa kế hoặc nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc đối với phần di sản còn lại không có hiệu lực.
4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không tác động đến hiệu lực của những phần còn lại thì đương nhiên phần di chúc không có hiệu lực.

Theo quy định, di chúc nói chung và di chúc miệng nói riêng không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trừ những trường hợp được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 643 nói trên.

Nếu di chúc có phần không hợp pháp mà không liên quan đến hiệu lực của những phần còn lại thì đương nhiên phần kia không có hiệu lực.

Nếu di chúc bị hư hại vào thời điểm mở thừa kế thì di sản thừa kế sẽ được chia thế nào?

Căn cứ Điều 642 Bộ luật Dân sự 2015 quy định trường hợp di chúc bị thất lạc, hư hại như sau:

Di chúc bị thất lạc, hư hại

1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức độ không thể hiện được toàn bộ ý chí của người lập di chúc và cũng không có chứng cứ để xác định được ý nguyện thật của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định chia thừa kế theo pháp luật.
2. Trường hợp di sản chưa chia không tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.
3. Hết thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia không tìm thấy di chúc thì phải chia thừa kế theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc đồng ý.
Như vậy, kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị hư hại  mức độ không thể hiện được toàn bộ ý chí của người lập di chúc và cũng không có căn cứ để xác định được ý nguyện thật sự của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và vi phạm những quy định về thừa kế theo pháp luật.

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế , Dịch vụ luật sư thừa kế, Tư vấn luật thừa kế đất đai, Luật sư thừa kế, Tổng đài tư vấn luật thừa kế, Văn phòng luật sư thừa kế, Dịch vụ thừa kế,Luật thừa kế, Luật sư tư vấn thừa kế nhà đất,Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau,Luật sư thừa kế,Tư vấn luật thừa kế đất đai,Tư vấn thừa kế,Tổng đài tư vấn luật thừa kế,Văn phòng luật sư thừa kế,Dịch vụ thừa kế,Luật sư tư vấn thừa kế nhà đất,Bản an tranh chấp chia di sản thừa kế,

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: