Mẫu Thông báo về việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo mới nhất hiện nay?

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 612 lượt xem Đăng ngày 20/09/2023 Chia sẻ:

Mẫu Thông báo về việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo mới nhất hiện nay? Mẫu Thông báo về việc thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo mới nhất hiện nay như thế nào? Nhờ anh chị giải đáp.

 

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Căn cứ quy định khoản 2 Điều 2 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (sau đây gọi chung là đầu tư khởi nghiệp sáng tạo) là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư vào thực hiện hoạt động kinh doanh bằng cách góp vốn thành lập, mua cổ Phần, Phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo không phải là công ty đại chúng.
2. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được thành lập với vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
3. Vốn góp của quỹ là tổng giá trị tài sản  mỗi nhà đầu tư đã góp vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
4. Công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là công ty được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp, có ngành, nghề quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Như vậy, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được thành lập với vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được quy định thế nào?

Căn cứ quy định Điều 5 Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo như sau:

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

1. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, chỉ tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

2. Tài sản góp vốn có thể  Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và những tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn huy động để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

3. Danh Mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bao gồm: a) Gửi tiền tại các ngân hàng khác theo quy định của pháp luật; b) Đầu tư không quá 50% vốn Điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi được đầu tư.

4. Tất cả số vốn góp và tài sản của từng nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán tách biệt với công ty thực hiện quản lý quỹ.

5. Các nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ có thể thoả thuận về việc xác định danh Mục đầu tư và nội dung quỹ phải được quy định tại Điều lệ quỹ và thoả thuận với công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có).
Như vậy, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được quy định như sau:

– Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

– Tài sản góp vốn có thể  Đồng Việt Nam, vàng, giá trị quyền sử dụng đất và những tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Nhà đầu tư không được sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

– Danh Mục và hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo bao gồm:

+ Gửi tiền tại các tổ chức khác theo quy định của pháp luật;

+ Đầu tư không quá 50% vốn Điều lệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sau khi được đầu tư.

– Tất cả số vốn góp và tài sản của từng nhà đầu tư tại quỹ phải được hạch toán độc lập với công ty thực hiện quản lý quỹ.

– Mỗi nhà đầu tư góp vốn thành lập quỹ có thể thoả thuận về việc xác định danh Mục đầu tư và nội dung này phải được quy định tại Điều lệ quỹ và thoả thuận với công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có).

Trân trọng!

 

Tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí, tư vấn luật doanh nghiệp HCM, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, luật sư doanh nghiệp, dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: