Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 294 lượt xem Đăng ngày 20/11/2023 Chia sẻ:

Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Nhu cầu cải thiện trình độ ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu công việc, học tập của con người ngày càng phổ biến. Việc đầu tư cho học ngoại ngữ của con người như Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc (Tiếng Hoa), Tiếng Hàn, Tiếng Thái…. ngày càng lớn. Do vậy các cá nhân, các tổ chức kinh doanh đứng ra thành lập trung tâm ngoại ngữ Tiếng Anh, Thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Nhật, Thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung, Thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Hàn, Thành lập trung tâm ngoại ngữ tiếng Thái…vv, ngày càng nhiều nhưng cũng chưa đáp ứng hết được xu thế học tập của học viên ngày càng đông với mọi lứa tuổi.

Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Hiện nay, trong xu thế toàn cầu hóa nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu ngoại ngữ của mọi người trong xã hội, hàng loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở ra với nhiều loại ngôn ngữ chẳng hạn: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn,…

Theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP để xin giấy phép kinh doanh trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục, chị A cần chuẩn bị và đáp ứng các điều kiện sau:

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Trong đó, căn cứ Điều 6 và Điều 18 Thông tư 21/2018/TT-BGĐT, tiêu chuẩn Giám đốc và giáo viên tại Trung tâm ngoại ngữ được quy định như sau:

Đối với Giám đốc trung tâm

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

 Đối với giáo viên

– Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

– Giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên hoặc;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp hoặc;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Cá nhân, tổ chức muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội;
 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương được Cơ quan Nhà nước phê quyệt;
 • Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (căn cứ Chương 2 Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT);
 • Trình bày rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng;
 • Có đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tài liệu;
 • Có đầy đủ phòng học, thư viện.

Những điều kiện này phải soạn thành các văn bản tài liệu và gửi kèm theo hồ sơ xin cấp phép.

Điều kiện của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

1/ Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, điều hành, tổ chức bộ máy. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

2/ Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT:

 • Có nhân thân, lý lịch tốt;
 • Có năng lực điều hành và quản lý;
 • Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp Đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ. Yêu cầu tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

3/ Giám đốc được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm.

Đối với trung tâm tư và có vốn đầu tư nước ngoài thì cấp có thẩm quyền thành lập quyết định công nhận Giám đốc.

Nhiệm kỳ của Giám đốc trung tâm là 05 năm.

Điều kiện để cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện chung

Theo quy định tại Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

 • Thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội;
 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương được Cơ quan Nhà nước phê quyệt;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ phải xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Điều kiện của người đứng đầu trung tâm

Người đứng đầu trung tâm phải đảm bảo một số điều kiện sau:

 • Có nhân thân, lý lịch tốt;
 • Có năng lực điều hành và quản lý;
 • Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp Đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ. Yêu cầu tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Lưu ý: Người đứng đầu trung tâm có thể không đồng thời là Giám đốc trung tâm.

Tài liệu khách hàng cung cấp cho dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

* Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

* Hợp đồng thuê địa điểm thời hạn trên 5 năm

* Sổ hồng của địa điểm bản

* Biên bản/ giấy phép đủ điều kiện PCCC

* Sơ đồ thiết kế

* Hồ sơ giám đốc

– Giấy xác nhận ít nhất 3 năm công tác trong ngành giáo dục;

– Bằng đại học chuyên ngành 01 trong những tiếng trung tâm dạy;

– Sơ yếu lý lịch; CMND; Hộ khẩu; Giấy khám sức khỏe;

– Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

* Hồ sơ giáo viên

– Bằng cao đẳng chuyên ngành 01 trong những tiếng muốn dạy.

– CMND; Hộ khẩu; Giấy khám sức khỏe.

– Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

* Hồ sơ kế toán

– Bằng cấp kế toán

– Sơ yếu lý lịch; CMND; Hộ khẩu; Giấy khám sức khỏe.

* Giáo trình:

– Giáo trình, được phát hành tại Việt Nam, mua của các nhà sách tại Việt Nam

– Hóa đơn mua giáo trìnhBản photo có đóng dấu treo công ty

– Kế hoạch phân phối bài giảng – Bản chính

– Nội quy Trung tâm

– Kế hoạch thu chi, dự kiến học phí.

Hồ sơ xin cấp phép tổ chức giáo dục – Tổ chức đào tạo ngoại ngữ 

Hồ sơ xin cấp phép tổ chức giáo dục – Tổ chức đào tạo ngoại ngữ gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;

– Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

– Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

– Các quy định về học phí, lệ phí;

– Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ bao gồm các giấy tờ sau:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Thẩm quyền cho phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục được quy định như sau:

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ do:

+ Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường.

– Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

Trình tự xin phép hoạt động giáo dục

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền cho phép.

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền cho phép hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Công ty luật TL LAW tự hào thành lập nhiều đơn vị trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam. Chúng tôi nắm chắc nghiệp vụ và chuyên nghiệp khi xin các loại giấy phép.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của TL LAW

– Tư vấn và kiểm tra trước các điều kiện về trung tâm ngoại ngữ. Định hướng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu nên lựa chọn phương thức thành lập nào phù hợp: Thành lập công ty trước hay mở trung tâm với tư cách cá nhân luôn.

– Hỗ trợ soạn thảo các hồ sơ hợp lệ theo yêu cầu của sở giáo dục (giáo trình, thời gian đào tạo, các yêu cầu về học phí…)

– Đại diện khách hàng để thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền. Giải trình hồ sơ với cơ quan có thẩm quyền;

– Ngoại giao với cơ quan có thẩm quyền và cùng doanh nghiệp tiếp đón đoàn kiểm tra.

– Nhận kết quả và bàn giao cho doanh nghiệp.

Phí dịch vụ và thời gian thực hiện

Phí dịch vụ của chúng tôi là chi phí trọn gói. Chúng tôi sẽ báo chi tiết khi khách hàng liên hệ với chúng tôi.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ,Nộp hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ online,Xin giấy phép đào tạo ngoại ngữ,Chi phí thành lập trung tâm ngoại ngữ,Mở trung tâm tiếng Anh quy mô nhỏ,
De an thành lập trung tâm ngoại ngữ,Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ,Xin giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ,

 

Gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ bài viết trên: