Xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 369 lượt xem Đăng ngày 20/11/2023 Chia sẻ:

Xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Xu hướng doanh nghiệp đầu tư vào du lịch ngày càng tăng. Ngoài việc quan tâm đến khả năng và chất lượng cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động này, trong đó có thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Vậy Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là gì? Giấy phép kinh doanh du lịch? Ai là người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành? Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa? Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế? Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế?

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa

Theo khoản 1 điều 32 của Luật du lịch hồ sơ xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mức ký quỹ nội địa: 100.000.000 đồng) theo đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh Covid-19, nên để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ngành du lịch nước nhà, mức ký quỹ được quy định hiện nay là 20.000.000 đồng áp dụng đến hện ngày 31/12/2023.
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động được ký kết giữa doanh nghiệp với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

 1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (Doanh nghiệp có đang ký kinh doanh dịch vụ lữ hành)
 2. Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng. Đây là điểm mới mà Chính phủ tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.
 3. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Cụ thể theo Thông tư số 06/2017 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch thì quy định về bằng cấp của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau:
  1. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
  2. Quản trị lữ hành;
  3. Điều hành tour du lịch;
  4. Marketing du lịch;
  5. Du lịch;
  6. Du lịch lữ hành;
  7. Quản lý và kinh doanh du lịch.
  8. Quản trị du lịch MICE
  9. Đại lý lữ hành
  10. Hướng dẫn du lịch
  11. Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở  giáo dục ở Việt Nam đào tạo  và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực
  12. Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản này thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch

Trường hợp người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có các bằng cấp từ cao đẳng các chuyên ngành nêu trên cần học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa gồm các nội dung đào tạo như sau:

 1. Kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luậtliên quan đến du lịch; tổng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp;
 2. Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;
 3. Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau

Theo khoản 2 điều 33 Luật số 09/2017/QH14 trình tư, thủ tục, thẩm quyền cấp phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở;
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cơ quan có thẩm quyền sẽ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

 Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Đối với giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Trình tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nộp 01 bộ hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có trụ sở. Cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì trả lại cho doanh nghiệp và hướng dẫn cho doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xử lý hồ sơ theo quy định pháp luật.

Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết theo lịch hẹn.

2. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

2.1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Du lịch, để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện:

– Là doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

– Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 168/2017, sửa đổi bởi Nghị định 94/2021:

 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50 triệu đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng;
 • Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100 triệu đồng

– Người phụ trách kinh doanh phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

2.2. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Theo khoản 1 Điều 33 Luật Du lịch, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Bản sao chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

2.3. Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Đối với giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, cơ quan có thẩm quyền cấp phép là Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điều kiện thành lậpkinh doanh dịch vụ lữ hành

Người điều hành, quản lý doanh nghiệp du lịch lữ hành nội địa phải có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực này.

Phải tốt nghiệp chuyên ngành lữ hành tối thiểu bậc trung cấp. Theo đó các chuyên ngành về lữ hành bao gồm:

 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
 • Quản trị lữ hành;
 • Điều hành tour du lịch;
 • Marketing du lịch;
 • Du lịch;
 • Du lịch lữ hành;
 • Quản lý và kinh doanh du lịch;
 • Quản trị du lịch MICE;
 • Đại lý lữ hành;
 • Hướng dẫn du lịch;
 • Các ngành nghề, chuyên ngành bao gồm cụm từ sau: Du lịch, lữ hành, hướng dẫn du lịch do các cơ sở giáo dục tại Việt Nam đào tạo và cấp bằng;
 • Các ngành nghề, chuyên ngành bao gồm cụm từ sau: Du lịch, lữ hành, hướng dẫn du lịch do các cơ sở giáo dục nước ngoài đào tạo và cấp bằng.

Nếu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa bao gồm các nội dung đào tạo được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Du lịch 2017.

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa,giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa,Chủ thể kinh doanh dịch vụ lữ hành là,vụ lữ hành – tổng cục du lịch – bộ văn hóa, thể thao và du lịch,
Giấy phép lữ hành nội địa,Dịch vụ lữ hành la gì,Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa,Theo Luật du lịch 2017 một trong những điều kiện kinh,

Gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ bài viết trên: