Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có phải là một trong những nội dung công bố dự án đầu tư kinh doanh không?

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 600 lượt xem Đăng ngày 21/09/2023 Chia sẻ:

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có phải là một trong những nội dung công bố dự án đầu tư kinh doanh không?

Cho tôi hỏi, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có phải là nội dung công bố dự án đầu tư kinh doanh không? Nhờ anh chị giải đáp.

 

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có phải là một trong các nội dung công bố dự án đầu tư kinh doanh không?

Căn cứ quy định Điều 47 Luật Đấu thầu 2023 (hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định việc công bố dự án đầu tư kinh doanh

Công bố dự án đầu tư kinh doanh

1. Cơ quan có thẩm quyền công bố dự án đầu tư kinh doanh trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.
2. Nội dung công bố dự án đầu tư kinh doanh bao gồm: a) Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); b) Tên dự án; mục tiêu; quy mô đầu tư  phân kỳ đầu tư; c) Địa điểm thực hiện dự án; quy mô sử dụng đất, diện tích khu đất thực hiện dự án; cơ cấu sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt; d) Thời hạn, tiến độ thực hiện dự án; các phương án phân kỳ đầu tư hoặc chia dự án thành phần (nếu có)  tiến độ thực hiện dự án theo từng giai đoạn (nếu có); đ) Tên bên mời thầu; tiêu chí và hình thức lựa chọn nhà đầu tư; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; e) Nội dung khác có liên quan.
Như vậy, căn cứ theo quy định trên, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là một trong những nội dung phải công bố trong dự án đầu tư kinh doanh.

Quy trình lựa chọn nhà đầu tư có bao gồm công bố dự án đầu tư kinh doanh không?

Căn cứ quy định Điều 46 Luật Đấu thầu 2023 (hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định cụ thể quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư như sau:

Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư

1. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư bao gồm những bước sau đây: a) Công bố dự án đầu tư kinh doanh; b) Chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: lập, chỉnh sửa, phê duyệt hồ sơ mời thầu; c) Tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: mời thầu; phát hành, chỉnh sửa, làm rõ hồ sơ mời thầu; chuẩn bị, phát hànhlưu trữbảo quảnchỉnh sửabổ sungphê duyệt hồ sơ dự thầu; d) Đánh giá hồ sơ dự thầu gồm: mở thầu; xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; đánh giá toàn diện hồ sơ dự thầu; đ) Lậphoàn thiện, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư; giải trình lý do nhà đầu tư không trúng thầu theo đề nghị của nhà đầu tư (nếu có); e) Đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng.

2. Trường hợp pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực quy định phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi có từ 02 nhà đầu tư trở lên quan tâm, ngoài những bước quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ mời quan tâm, thông báo mời quan tâm, tổ chức đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và phê duyệt kết quả mời quan tâm trước khi thực hiện bước chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.
Như vậy, theo quy định của pháp luật về việc công bố dự án đầu tư kinh doanh là một trong những bước của quy trình lựa chọn nhà đầu tư.

Do đó quy trình lựa chọn nhà đầu tư bao gồm công bố dự án đầu tư kinh doanh.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được quy định thế nào?

Căn cứ quy định Điều 49 Luật Đấu thầu 2023 (hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định cụ thể thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư như sau:

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

1. Đối với đấu thầu trong nước, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 45 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.
2. Đối với đấu thầu nước ngoài, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 60 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.
3. Đối với những công việc khác không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người có thẩm quyền, bên mời thầu có quyền quyết định thời gian thực hiện trên cơ sở đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án đầu tư kinh doanh.

Như vậy, thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

– Đối với đấu thầu trong nước, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 45 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.

– Đối với đấu thầu rộng rãi, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 60 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu.

– Đối với những công việc nằm ngoài quy định trên, người có thẩm quyền, bên mời thầu có trách nhiệm quyết định thời gian thực hiện trên cơ sở đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án đầu tư kinh doanh.

Trân trọng!

Ngành nghề tư vấn đầu tư, Tư vấn pháp luật Đầu tư, Dịch vụ tư vấn đầu tư là gì, Luật đầu tư, Tư vấn đầu tư tài chính, Công ty tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Điều kiện kinh doanh tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư xây dựng, Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam, Tư vấn luật đầu tư dự án, luật sư giỏi hcm, luật sư tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật, tổng đài tư vấn pháp luật,

 

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đ
Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: