Mẫu bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định hiện nay?

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 619 lượt xem Đăng ngày 20/09/2023 Chia sẻ:

Mẫu bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định hiện nay? Cho tôi hỏi văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài gồm những gì?

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

 

Cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?

Căn cứ Điều 56 Luật Đầu tư 2020 quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài:

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

1. Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với những dự án đầu tư sau đây: a) Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên; b) Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội quyết định.

2. Trừ các dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây: a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàngcông nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên; b) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

3. Những dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không phải chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Như vậy, những đối tượng sau có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài:

(1) Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với những dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

– Dự án đầu tư có nhu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù phải được Quốc hội quyết định.

(2) Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài cho những dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, bưu chính, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

– Dự án đầu tư không thuộc trường hợp trên có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

Hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Đầu tư 2020 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội:

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài; b) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm những nội dung chính sau: lĩnh vực, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; dự kiến quy mô vốn đầu tư, khả năng huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn  tiến độ thực hiện dự án, từng giai đoạn đầu tư (nếu có); đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;

d) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong những tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết bảo lãnh tài chính của công ty mẹ hoặc cam kết bảo lãnh tài chính của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết cung ứng ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

e) Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định độc lập đối với đề xuất đầu tư ra nước ngoài của dự án nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật này hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này;

g) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Như vậy, hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài gồm các tài liệu sau:

(1) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

(2) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

(3) Đề xuất dự án đầu tư

(4) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư

(5) Cam kết tự cân bằng nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết cung ứng ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

(6) Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.

(7) Báo cáo đánh giá sơ bộ đối với đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước.

(8) Nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận đã đủ điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Mẫu bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định hiện nay?
Dưới đây là mẫu bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định hiện nay

Tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí, tư vấn luật doanh nghiệp HCM, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, luật sư doanh nghiệp, dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

 

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: