Dịch vụ tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A)

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 211 lượt xem Đăng ngày 18/11/2023 Chia sẻ:

Dịch vụ tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A)

Thuật ngữ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp được dịch từ cụm từ tiếng Anh là Merger & Acquisition hay còn được viết tắt là M&A. Mục đích của hoạt động mua bán doanh nghiệp là giành quyền kiểm soát đơn vị doanh nghiệp ở mức độ nhất định chứ không đơn thuần chỉ là sở hữu một phần vốn góp hay cổ phần của doanh nghiệp như các nhà đầu tư nhỏ, lẻ.

Khi một nhà đầu tư đạt được mức sở hữu phần vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp đủ để tham gia, quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp thì khi đó mới có thể coi đây là hoạt động M&A. Ngược lại, khi nhà đầu tư sở hữu phần vốn góp, cổ phần không đủ để quyết định các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp thì đây chỉ được coi là hoạt động đầu tư thông thường.

Luật sư chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các dự án M&A trong nước và xuyên biên giới. Đối với khách hàng có kế hoạch mua bán doanh nghiệp, chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ, bao gồm thẩm định pháp lý, thuế và tài chính.

Dịch vụ pháp lý mua bán sát nhập doanh nghiệp (M&A) chúng tôi bao gồm

o Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M & A)
o Thẩm định hồ sơ pháp lý
o Thẩm định thuế và tài chính
o Tái cơ cấu và tái tổ chức
o Tư vấn quản lý
o Chuyển tài sản
o Soạn thảo và đàm phán hợp đồng mua bán cổ phần
o Tư vấn sau giao dịch

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp và vấn đề cần quan tâm

Quyết định mua bán sáp nhập doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, tồn vong của một đơn vị mà cả bên mua và bên bán đều có những khía cạnh cần quan tâm để đạt được mục đích.

Dịch vụ tư vấn M&A của TL LAW giúp khách hàng (bên mua hoặc bên bán) trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp, kết nối bên mua và bên bán trên tinh thần đôi bên cùng có lợi.

TL LAW cung cấp các dịch vụ trọn gói cho bên bán hoặc bên mua từ các khâu lên kế hoạch cấu trúc giao dịch, xác định bên mua hoặc bên bán mục tiêu, thẩm định đặc biệt (DD), định giá, thương lượng mua bán, và hỗ trợ các vấn đề thủ tục pháp lý cần thiết để đảm bảo giao dịch thành công.

Cụ thể:

 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp/dự án mục tiêu (đối với bên mua) hoặc cổ đông, đối tác chiến lược (đối với bên bán);
 • Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence) và Thẩm định tài chính (Financial Due Diligence) của doanh nghiệp/dự án mục tiêu;
 •  vấn và lập Phương án kinh doanh/Báo cáo phân tích đầu tư dự án;
 • Tư vấn các phương thức M&A phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch chào bán (đối với bên bán) và Kế hoạch thâu tóm (đối với bên mua) trên cơ sở đánh giá, phân tích thông tin về chính sách, pháp luật và thị trường;
 • Tư vấn, hỗ trợ định giá doanh nghiệp, tài sản thuộc đối tượng của M&A;
 • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán hợp đồng, thỏa thuận M&A (hợp đồng mua bán doanh nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp);
 • Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong việc tiến hành M&A;
 • Tư vấn tái cấu trúc, sắp xếp lại và triển khai hoạt động của doanh nghiệp hậu M&A
 • Tư vấn thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến thương vụ M&A.

Thủ tục sáp nhập công ty

Bước 1: Chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.
Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
Hồ sơ, trình tự đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập thực hiện theo các quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp và phải kèm theo bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Hợp đồng sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập.
Bước 2: Thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua;
Bước 3 nhận kết quả:
Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.
Một số lưu ý:
Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.
Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Các công việc cần thực hiện trước khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

 • Kiểm tra, rà soát về hoạt động tài chính của doanh nghiệp
 • Phân tích, thẩm định, đánh giá chất lượng tài sản của công ty, kiểm tra số liệu, hồ sơ  công nợ, xác định số liệu về thu nhập và chi phí, dòng tiền và hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo độ tin cậy cao nhất có thể về các số liệu báo cáo của doanh nghiệp
 • Kiểm tra, rà soát về hoạt động thương mại của doanh nghiệp
 • Kiểm tra, phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Liệt kê thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, các giả định sử dụng trong xây dựng kế hoạch kinh doanh và dự báo tài chính của doanh nghiệp là cơ sở hỗ trợ hiệu quả cho rà soát hoạt động về tài chính.
 • Kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
 • Tìm hiểu, rà soát các thông tin, hồ sơ pháp lý, phát hiện lỗ hổng pháp lý, đánh giá rủi ro pháp lý của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra, rà soát hồ sơ thuế của công ty
 • Tìm hiểu các sai sót trong kê khai, tính nộp các loại thuế; đánh giá và lượng hóa các rủi ro về thuế của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra, đánh giá các hoạt động có liên quan khác
 • Mỗi doanh nghiệp có đặc thù riêng, theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp sẽ kiểm tra đánh giá các vấn đề liên quan.

Định giá và thương lượng giá trị mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Trên cơ sở đánh giá các nội dung nêu trên, các bên tham gia quan hệ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tiến hành định giá giá trị tài sản của doanh nghiệp để có số liệu giao dịch giữa hai bên.

Văn phòng luật sư chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao và kịp thời cho khách hàng cho dù là những tập đoàn lớn, các quỹ đầu tư hoặc các doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng trong tất cả các khía cạnh của việc mua và bán doanh nghiệp, bao gồm cả mua và bán cổ phiếu, giao dịch sáp nhập và tái cơ cấu doanh nghiệp khác. Chúng tôi đã đại diện cho người mua và người bán và đã được tham gia trong các giao dịch trong nước và xuyên biên giới.

 

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp,Các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý những vấn đề gì khi liên doanh với doanh nghiệp nước ngoài, Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp nước ngoài,Ưu nhược điểm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Quy định về công ty FDI,Doanh nghiệp FDI,Quản lý doanh nghiệp FDI,Các ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài,

Gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: