Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết viết tay

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 328 lượt xem Đăng ngày 22/11/2023 Chia sẻ:

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết viết tay

  Trên thực tế hiện nay, đặc biệt là ở những vùng nông thôn, việc mua bán nhà đất bằng giấy viết tay vẫn còn diễn ra thường xuyên. Khi các bên thỏa thuận và có sự tin tưởng lẫn nhau, hợp đồng chuyển nhượng nhà đất chỉ có chữ ký của các bên mua bán mà không được công chứng, chứng thực. Vậy các giao dịch đó có hợp pháp và thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ bằng giấy chuyển nhượng viết tay không có công chứng này có được thực hiện không? Sau đây Luật Đại An Phát sẽ giới thiệu về “Thủ tục Sang tên sổ đỏ bằng giấy chuyển nhượng viết tay không công chứng”.

Quy định của pháp luật về thủ tục làm sổ đỏ bằng giấy tờ mua bán viết tay

Theo quy định tại Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn được gọi là sổ đỏ) lần đầu theo quy định của pháp luật về đất đai mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:

Trường hợp 1: Người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008;

Trường hợp 2: Người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Ngoài ra, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay

Theo quy định tại các Điều 70 Nghị định 43, Khoản 19 Điều 1 Nghị định 148 thì tùy từng trường hợp mà người dân có thể nộp 01 bộ hồ sơ tại một trong các cơ quan được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ gồm:

– UBND cấp xã nơi có đất;

– Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của UBND cấp tỉnh (đối với địa phương đã có Bộ phận một cửa).

Thời gian giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay

Hiện nay, đối với thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu chưa có quy định rõ ràng về thời hạn giải quyết. Do đó, để hoàn thành việc cấp sổ đỏ bằng giấy viết tay có thể mất tới vài tháng, 01 năm hoặc thậm chí vài năm. Căn cứ theo Điều 70 nghị định 43/2014/NĐ-CP chỉ quy định về thời gian niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ như sau: “Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai..”

Việc không quy định về thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cũng là một bất cập. Bởi khi người dân đi thực hiện thủ tục này thường bị kéo dài thời gian xử lý hồ sơ với nhiều lý do khác nhau như: Đợi xác minh hồ sơ, xác minh tình trạng tranh chấp hay nguồn gốc và quá trình sử dụng đất. Theo đó, cần thiết ban hành một thời hạn cụ thể, hợp lý cho cả người sử dụng đất và cơ quan có thẩm quyền giải quyết cấp sổ đỏ lần đầu. Tránh được tình trạng tồn đọng hồ sơ hoặc quá gấp để xử lý.

Mua đất bằng giấy viết tay có hợp pháp không?

Theo cách hiểu thông thường, giấy mua bán đất viết tay chỉ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ không có công chứng hoặc chứng thực. Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường.

Với một bản hợp đồng được viết theo hình thức là giấy mua bán nhà đất viết tay sẽ không có được pháp luật hiện hành công nhận mà chỉ có sự thỏa thuận dân sự của các bên với nhau dành cho hoạt động mua bán này.

Vì vậy, khi bạn thực hiện mua đất bằng giấy viết tay diễn ra sau ngày 01/7/2014 thì phải cần công chứng và chứng thực mới có giá trị pháp lý. Trường hợp hợp đồng không được công chứng, chứng thực thì hợp đồng sẽ trở nên vô hiệu.

Căn cứ Khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP) quy định về Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:

  • Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008;
  • Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định
  • Sử dụng đất do nhận thừa kế quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.

Như vậy trường hợp mua bán giấy tay trước ngày 01/7/2014 thì vẫn có thể được công nhận và được quyền làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết viết tay tại HCM

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết  tay quận 1

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận 11

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết  tay quận 2

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận 12

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết  tay quận 3

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết quận Tân Bình

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết  tay quận 4

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết  tay quận Tân Phú

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận 5

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay  quận Bình Thạnh

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết  tay quận 6

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận Bình Tân

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận 7

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận Phú Nhuận

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận 8

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận Bình Chánh

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết  tay quận 9

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận 1 quận Hóc Môn

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay quận 10

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết  tay quận Nhà Bè

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay  Bình Dương

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bánviết tay Long An

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viếttay  Bình Phước

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay Tiền Giang

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay  Biên Hoà

Dịch vụ làm sổ đỏ khi mua bán viết tay Cần Thơ

Dịch vụ làm sổ hồng giá bao nhiêu,Dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói TPHCM,Giá dịch vụ làm sổ đỏ,Dịch vụ làm sổ hồng giả,Dịch vụ làm sổ hồng trọn gói,thủ tục làm sổ đỏ,thủ tục làm sổ đỏ chung cư,làm sổ đỏ online,Dịch vụ làm sổ hồng giá bao nhiêu,Dịch vụ làm sổ hồng trọn gói,Dịch vụ làm sổ hồng giả,Dịch vụ làm sổ đỏ trọn gói TPHCM, Giá dịch vụ làm sổ đỏ,Hợp đồng dịch vụ làm sổ đỏ,Dịch vụ làm sổ đỏ tại Long An,Dịch vụ làm sổ đỏ đất nông nghiệp,Cấp sổ đỏ cho giấy viết tay 2024,Đất 3 lá có làm sổ đỏ được không,Thủ tục làm sổ đỏ khi mua đất,Mua đất viết tay qua nhiều người,thủ tục làm sổ đỏ,Mua đất thổ cứ bằng giấy viết tay,Mua nhà giấy to tay cần những gì,Đất bán năm 2008 bằng giấy pana có lỗi gì không,

Gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: