Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 315 lượt xem Đăng ngày 18/11/2023 Chia sẻ:

Dịch vụ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam theo quy định mới nhất

Thủ tục gia hạn work permit Việt Nam cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới nhất Nghị định  70/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/9/2023

Văn bản pháp lý của việc xin gia hạn cấp giấy phép lao động

Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ban hành ngày 12/12/2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021

Thông tư 35/2016/TT-BCT quy định các trường hợp miễn giấy phép lao động, không thuộc trường hợp xin cấp giấy phép lao động của người nước ngoài

Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử

Nghị định  70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được Chính phủ có hiệu lực từ ngày 18/9/2023.

Theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định  70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được Chính phủ có hiệu lực từ ngày 18/9/2023 thủ tục xin cấp lại, gia hạn giấy phép lao động theo thủ tục sau:

I. Những vấn đề chung về gia hạn giấy phép lao động

1. Trước khi hết hạn bao lâu doanh nghiệp và người lao động nước ngoài cần thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động?

Theo quy định của Luật thì thời điểm giấy phép lao động của người nước ngoài còn hạn từ 5 đến 45 ngày người nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động phải làm thủ tục gia hạn giấy phép làm việc. Tuy nhiên lời khuyên thực tế của chúng tôi là nên làm các thủ tục gia hạn GPLĐ trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 ngày làm phù hợp.

Trong trường hợp nếu quá thời hạn này mà không gia hạn thì người nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động theo một quy trình phức tạp từ đầu; bị cơ quan quản lý lao động xử phạt theo quy định hoặc việc quá hạn giấy phép lao động dẫn đến thời hạn của visa, thẻ tạm trú gặp khó khăn trở ngại …………………….

2. Thời hạn của Giấy phép lao động được gia hạn 

Thời hạn của giấy phép lao động do doanh nghiệp sử dụng người lao động đề nghị với cơ quan cấp giấy phép lao động nhưng tối đa không quá 02 năm ( 24 tháng) theo quy định của Luật lao động.

3. Trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động người lao động có cần khám sức khỏe lại không?

Khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc đối với người lao động nước ngoài để đảm bảo quyền lao động của người lao động và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động. Nên trước khi làm thủ tục gia hạn người nước ngoài cần đến các Bệnh viện và cơ sở y tế theo quy định để kiểm tra sức khỏe.

4. Trước khi nộp hồ sơ giấy phép lao động doanh nghiệp có cần đăng ký và giải trình nhu cầu sử dụng lao độn nước ngàoi không?

Trước khi nộp hồ sơ và làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức…. phải làm thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại đơn vị của mình thông qua hình thức trực tiếp hoặc online qua mạng. Văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài là một tài liệu bắt buộc khi làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

– Bước 1: Trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động nộp hồ sơ cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm).

– Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm). Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Thời hạn gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 19, Nghị định 152, Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 02 năm và tuân theo một trong các thời hạn sau:

 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến ký kết.
 • Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn trong văn bản nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn nêu trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (nếu cần theo quy định của pháp luật).

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Để đủ điều kiện gia hạn giấy phép lao động, cả người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động nước ngoài cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Người lao động nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

Cách thức thực hiện gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Trực tuyến 05 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1. Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
2. Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
3. Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động,Gia hạn giấy phép lao động,Được gia hạn giấy phép lao động mấy lần,Xin giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài, Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động,Phí gia hạn giấy phép lao động,Xin giấy phép lao động cho chuyên gia,
Thời hạn làm giấy phép lao động cho người nước ngoài,

 

Gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: