Di sản thừa kế được phân chia như thế nào? Con của vợ cũ có quyền hưởng di sản thừa kế khi cha mất hay không

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 443 lượt xem Đăng ngày 21/09/2023 Chia sẻ:

Di sản thừa kế được phân chia như thế nào? Con của vợ cũ có quyền hưởng di sản thừa kế khi cha mất hay không?

Căn nhà hiện tại em đang ở do cha và mẹ em đồng đứng tên và chỉ có 03 người trong hộ khẩu. Tiền mua nhà đất được phía nội cho cha em vào năm 2000 với giá 16 cây vàng (đến nay ông bà nội đều đã mất) và hiện giờ, mẹ em đang chuẩn bị xây lại nhà do nhà đã bắt đầu xuống cấp. Chi phí xây nhà dự tính khoảng 800 triệu VNĐ, trong đó có 200 triệu VNĐ do phía tỉnh hỗ trợ trong dự án mở rộng đường. Trước khi cưới mẹ em, cha em đã từng có 01 người vợ (nay đã li dị) và 03 người con đều đã trên 30 tuổi. Hiện tại họ đang sống ở tỉnh khác nhưng vẫn còn liên lạc với phía gia đình em. Em muốn hỏi, căn nhà trong tương lai sẽ được phân chia như thế nào? Em rất mong được giải đáp thắc mắc và xin cảm ơn!

 

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

 

Di sản thừa kế được chia thế nào? Con của vợ cũ có quyền hưởng di sản thừa kế khi cha mất hay không?

Theo hồ sơ bạn cung cấp, căn nhà trên đứng tên bố mẹ bạn, theo quy định pháp luật, căn nhà trên được coi là tài sản chung của bố mẹ bạn  bố bạn  50% quyền sử dụng đất đối với căn nhà. Và khi bố bạn mất, phần bố bạn thừa kế sẽ được coi là di sản thừa kế.

Việc chia di sản thừa kế sẽ có 02 trường hợp:

Người chết có để lại di chúc nếu di chúc  hợp pháp: Nếu bố bạn có để lại di chúc và di chúc  hợp pháp (theo Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015) thì di sản thừa kế hợp pháp của bố bạn sẽ được chia theo di chúc.

Và trường hợp như vậy thì bố bạn có quyền định đoạt phần di sản thừa kế của mình. Tức là những người anh em cùng cha khác mẹ kia của bạn cũng được hưởng di sản nếu được bố bạn để thừa kế hợp pháp theo đúng di chúc.

Di chúc hợp pháp là di chúc ?

Một di chúc hợp pháp sẽ cần phải có đủ những điều kiện được quy định tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ những điều kiện sau đây: a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc  không bị mua chuộc, đe doạ, cưỡng ép; b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội  hình thức di chúc không trái quy định của luật.
2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
3. Di chúc của người bị khuyết tật về tâm thần hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ những điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí sau cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí sau cùng, người làm chứng ghi lờiđồng thời  hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận ký tên hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Điều kiện tiên quyết khi lập di chúc là người lập di chúc phải tỉnh táo, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; Nội dung của di chúc không trái điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội  hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Những trường hợp nào thì di sản thừa kế được chia theo pháp luật?

Nếu bố bạn không để lại di chúc thì phần di sản trên sẽ chia theo pháp luật theo quy định tại Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp ngược lại thì những người anh em cùng cha khác mẹ của bạn cũng sẽ được hưởng di sản thừa kế của bố bạn như sau:

Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được thực hiện đối với trường hợp sau đây: a) Không có di chúc; b) Di chúc không hợp pháp; c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế; d) Những người được cử làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng với những phần di sản sau đây: a) Phần di sản không được ghi trong di chúc; b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật; c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Phần di sản thừa kế đó của bố bạn sẽ được chia cho các bạn theo hàng thừa kế thứ nhất được quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Nếu di sản thừa kế được chia theo pháp luật thì ai sẽ được nhận thừa kế?

Căn cứ theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015:

Người thừa kế theo pháp luật

1. Hàng người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản ngang nhau.

3. Mỗi người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước hoặc đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.
Từ các quy định trên thì hàng thừa kế thứ nhất bao gồm ông bà nội của bạn, mẹ bạn, bạn cùng những người anh, chị em của bạn (gồm cả những người con của bố với người vợ trước) và mỗi người sẽ được hưởng một phần di sản bằng nhau.

Tuy nhiên, theo hồ sơ bạn cung cấp thì bạn không nói rõ ràng là ông bà nội của bạn mất trước hay là mất sau bố bạn  luật sư chia hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Ông bà nội của bạn mất sau bố bạn: ông bà nội của bạn sẽ được hưởng phần di sản của bố bạn và  hiện tại ông bà đã mất cho nên sẽ nảy sinh quyền thừa kế của những người hưởng di sản của ông bà bạn như là những anh, chị em của bố bạn hay nói cách khác như là cô, chú, bác của bạn sẽ được hưởng phần di sản do ông bà bạn được hưởng.

Và lúc này, phần di sản của bạn sẽ được chia như sau: cô, chú, bác của bạn (hưởng phần di sản của ông bà), mẹ bạn, bạn cùng những người anh, chị, em của bạn.

Trường hợp 2: Ông bà nội của bạn mất trước bố bạn: Theo quy định pháp luật tại Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người thừa kế là người phải còn sống hoặc đã mang thai vào thời điểm mở thừa kế (thời điểm bố bạn mất).

Nếu ông bà bạn mất trước bố bạn nên sẽ không được coi là người thừa kế của bố bạn, hay nói cách khác ông bà bạn sẽ không được hưởng phần di sản của bố bạn.

Do đó, lúc này di sản thừa kế sẽ được chia giữa nhưng người còn sống là mẹ bạn, bạn, và những người anh em của bạn, những người được hưởng phần di sản ngang nhau.

Ngoài ra, thừa kế là quan hệ pháp luật dân sự và pháp luật cho phép những đồng thừa kế được thoả thuận để chia di sản thừa kế và việc thoả thuận không bắt buộc những đồng thừa kế phải phân chia di sản như nhau mà có thể thoả thuận có người sẽ được hưởng nhiều hơn hoặc ít hơn một suất thừa kế tuỳ thuộc vào việc thoả thuận của từng đồng thừa kế. (Điều 659 và 660 Bộ luật Dân sự).

Lưu ý là người hưởng thừa kế không được rơi vào những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế (theo Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015) hoặc từ chối nhận di sản (theo Điều 620 Bộ luật Dân sự).

 

Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế , Dịch vụ luật sư thừa kế, Tư vấn luật thừa kế đất đai, Luật sư thừa kế, Tổng đài tư vấn luật thừa kế, Văn phòng luật sư thừa kế, Dịch vụ thừa kế,Luật thừa kế, Luật sư tư vấn thừa kế nhà đất,Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau,Luật sư thừa kế,Tư vấn luật thừa kế đất đai,Tư vấn thừa kế,Tổng đài tư vấn luật thừa kế,Văn phòng luật sư thừa kế,Dịch vụ thừa kế,Luật sư tư vấn thừa kế nhà đất,Bản an tranh chấp chia di sản thừa kế,

 

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: