Cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động đi nước ngoài phải đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh và đáp ứng các tiêu chuẩn nào

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 760 lượt xem Đăng ngày 19/09/2023 Chia sẻ:

Cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động đi nước ngoài phải đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh và đáp ứng các tiêu chuẩn nào? Nhờ anh chị hỗ trợ

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng đối với người lao động đi nước ngoài phải đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng những tiêu chuẩn sau?

Căn cứ quy định Điều 5 Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động như sau:

Điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động

1. Cơ sở vật chất phục vụ tổ chức giáo dục định hướng phải đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh và đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a) Có phòng học và phòng nội trú phục vụ ít nhất 100 học viên cùng một thời điểm; có phòng sơ cứu, cấp cứu với trang thiết bị, dụng cụ sơ cứu, cấp cứu; b) Phòng lớp học có diện tích tối thiểu 1,4 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản phục vụ dạy học; c) Phòng nội trú có diện tích tối thiểu 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ sinh hoạt nội trú  bố trí không quá 12 học viên/phòng; khu vực nội trú bố trí riêng biệt giữa học viên nam và nữ, có đủ buồng tắm và nhà vệ sinh.

2. Trường hợp doanh nghiệp thuê cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng thì thời hạn thuê phải còn tối thiểu 02 năm tại thời điểm doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp Giấy phép.

3. Chi nhánh được doanh nghiệp dịch vụ giao tổ chức giáo dục định hướng phải có cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh, có phòng học và phòng nội trú đáp ứng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này và thời hạn thuê (nếu chi nhánh thuê cơ sở vật chất) phải tối thiểu là 02 năm.

4. Doanh nghiệp dịch vụ phải  quyền sử dụng hợp pháp cơ sở vật chất của tổ chức giáo dục định hướng trong suốt quá trình hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Như vậy, cơ sở vật chất của tổ chức giáo dục định hướng đưa người lao động đi nước ngoài phải đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

– Có phòng học và phòng nội trú chứa ít nhất 100 học viên cùng một thời điểm; có phòng sơ cứu, cấp cứu với trang thiết bị, dụng cụ sơ cứu, cấp cứu;

– Phòng học có diện tích tối thiểu 1,4 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản phục vụ học tập;

– Phòng nội trú có diện tích tối thiểu 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ học tập nội trú; bố trí không quá 12 học viên/phòng; khu vực nội trú bố trí riêng giữa học viên nam và nữ, có đủ phòng ngủ và nhà tiêu.

Điều kiện hoạt động của chi nhánh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 17 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định đối với chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

Chi nhánh được giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1. Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ thành lập chi nhánh của doanh nghiệp để thực hiện một số hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
2. Chi nhánh được hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Được doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ; b) Người đứng đầu chi nhánh đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Luật này; c) Có đủ đội ngũ nhân viên để thực hiện nhiệm vụ được giao; d) Có cơ sở vật chất của chi nhánh hoặc được chi nhánh thuê để thực hiện nhiệm vụ giáo dục định hướng được giao.

Như vậy, điều kiện hoạt động của chi nhánh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm có:

– Được doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ.

– Người đứng đầu chi nhánh đáp ứng điều kiện theo quy định.

– Có đủ số nhân viên để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Có cơ sở vật chất của chi nhánh hoặc được chi nhánh thuê để thực hiện nhiệm vụ giáo dục định hướng được giao.

Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 9 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

Nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Ký kết và thực hiện hợp đồng, thoả thuận liên quan đến dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Tìm kiếm, phát triển nguồn lao động ở nước ngoài; cung cấp tài liệu, quảng cáo, truyền thông giới thiệu cơ hội việc làm ở nước ngoài.
3. Chuẩn bị lực lượng lao động và tuyển dụng người lao động.
4. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
5. Quản lý người lao động; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
6. Thực hiện chế độ, chính sách về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
7. Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
8. Hỗ trợ tìm kiếm việc làm đối với người lao động sau khi về nước.

Như vậy, nội dung hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm có:

– Ký kết và thực hiện hợp đồng, thoả thuận liên quan đến dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Tìm kiếm, phát triển nguồn lao động ở nước ngoài; cung cấp thông tin, quảng cáo, giới thiệu các cơ hội việc làm ở nước ngoài.

– Chuẩn bị lực lượng lao động và tuyển dụng người lao động.

– Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

– Quản lý người lao động; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Thực hiện chế độ, chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

– Thanh lý hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

– Hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người lao động sau khi về nước.

Trân trọng!

luật sư lao động,tìm luật sư tư vấn,Tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo,văn phòng luật sư, tổng đài tư vấn luật lao động, luật sư giỏi hcm, văn phòng luật sư giỏi hcm, tu van luat lao dong, tu van phap luat lao dong,

 

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: