Xin giấy chứng nhận đào tạo nghề

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 399 lượt xem Đăng ngày 20/11/2023 Chia sẻ:

Xin giấy chứng nhận đào tạo nghề

Giấy phép dạy nghề chính là giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Một trung tâm, trường hợc được mở ra mà muốn được thực hiện hoạt động dạy nghề thì phải xin giấy phép thành lập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chủ cơ sở sẽ phải xin giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp để cơ sở được hoạt động.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần? Doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề gì phải xin giấy phép? Giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề cho doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Quy định về cấp chứng chỉ đào tạo nghề

Chứng chỉ (Diploma) là văn bằng chính thức chứng nhận một cá nhân đã hoàn tất thành công một khóa học nhất định do cơ quan giáo dục/ cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp, có giá trị pháp lý lâu dài.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề

– Có giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

– Học viên đã hoàn thành chương trình và đủ điều kiện để cấp chứng chỉ

– Có văn bản chấp thuận mẫu chứng chỉ của Cơ quan quản lý nhà nước

Thẩm quyền cấp chứng chỉ đào tạo sơ cấp nghề 

– Chứng chỉ đào tạo do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân mở lớp đào tạo nghề thiết kế, in ấn để cấp cho học viên có 100% các kết quả kiểm tra khi kết thúc mô – đun, môn học trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu.

– Chứng chỉ sơ cấp chỉ cấp một lần, không cấp lại. Bản sao chứng chỉ sơ cấp được cấp theo yêu cầu của người học.

– Cơ sở đào tạo sơ cấp ghi vào sổ cấp chứng chỉ sơ cấp và sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp

– Chứng chỉ đào tạo ghi rõ nội dung, thời gian khóa học bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu định dạng quy định

Trường hợp thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ sơ cấp và bản sao chứng chỉ sơ cấp

– Chứng chỉ sơ cấp và bản sao bị người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp thu hồi khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Phát hiện có gian lận trong quá trình học tập dẫn đến sai lệch kết quả công nhận tốt nghiệp.

+  Phát hiện có vi phạm về việc in, quản lý, cấp phát chứng chỉ sơ cấp và bản sao chứng chỉ sơ cấp;

+ Cấp cho người không đủ điều kiện; chứng chỉ sơ cấp và bản sao chứng chỉ sơ cấp do người không có thẩm quyền cấp; chứng chỉ sơ cấp bị tẩy xóa, sửa chữa;

+  Người được cấp chứng chỉ sơ cấp và bản sao chứng chỉ sơ cấp để cho người khác sử dụng chứng chỉ sơ cấp hoặc bản sao chứng chỉ sơ cấp của mình.

– Người đứng đầu cơ sở hoạt động đào tạo sơ cấp xem xét ra quyết định hủy bỏ việc công nhận tốt nghiệp và thu hồi chứng chỉ sơ cấp và bản sao chứng chỉ sơ cấp mà mình đã cấp. Trong trường hợp cần thiết, việc thu hồi chứng chỉ.

Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Sau khi cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập thì cần phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đây là điều kiện đủ để cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phép hoạt động. Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm có các tài liệu sau:

*) Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

  • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP;
  • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP và kèm theo các giấy tờ chứng minh.

*) Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm:

– Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

– Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP và kèm theo các giấy tờ chứng minh;

*) Đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

– Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP;

– Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

– Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định này và kèm theo các giấy tờ chứng minh;

– Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.

Trình tự thủ tục xin giấy phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đối với thành lập trường đại học, cao đẳng thì chủ cơ sở sẽ gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Tổng cục Dạy nghề.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Đối với việc thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, chủ cơ soử gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động

– Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động

– Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

 Hồ sơ minh chứng, bao gồm:

Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất:

Hồ sơ minh chứng về cơ sở vật chất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm (nêu rõ mục đích dùng làm cơ sở dạy nghề và được công chứng)

Hồ sơ minh chứng giáo viên:

Mỗi giáo viên phải có các minh chứng sau (bản photo không cần công chứng):

– Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là giáo viên thỉnh giảng);

– Văn bằng đào tạo chuyên môn: Giáo viên có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành mà giáo viên đào tạo;

– Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bao gồm: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 2; chứng chỉ sư phạm dạy nghề; chứng chỉ môn học nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học);

Chương trình đào tạo chi tiết

kèm theo. Một chương trình bao gồm:

– Quyết định ban hành chương trình của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Chương trình đào tạo chi tiết.

III. Cơ quan cấp phép

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường cao đẳng.

2. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Quy định về cấp chứng chỉ đào tạo nghề,Giấy phép đào tạo nghề,Xin giấy phép đào tạo nghề,Giấy phép đào tạo kỹ năng mềm,Điều kiện cấp chứng chỉ đào tạo,Giấy chứng nhận tự tạo việc làm sau khi học nghề,
Luật giáo dục nghề nghiệp 2014,thông tư 43/2015/tt-blđtbxh,

Gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: