Trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân có cần phải để số lượng lao động dự kiến hay không?

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 457 lượt xem Đăng ngày 20/09/2023 Chia sẻ:

Trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân có cần phải để số lượng lao động dự kiến hay không? Cho tôi hỏi, trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân có cần phải để số lượng lao động dự kiến hay không? Nhờ anh chị giải đáp.

 

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân có bắt buộc phải nêu số lượng lao động dự kiến hay không?

Căn cứ quy định Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp như sau:

Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
1. Tên doanh nghiệp;
2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);
3. Ngành, nghề đầu tư;
4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;
5. Tên loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền bán của mỗi loại cổ phần trong công ty cổ phần;
6. Thông tin đăng ký bảo hiểm xã hội;
7. Số lượng lao động dự kiến;
8. Họ, tên, chức vụ, địa chỉ thường trú, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh;
9. Họ, tên, chức vụ, địa chỉ thường trú, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân  người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
Như vậy, khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp tư nhân thì trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bắt buộc phải có thông tin về số lượng lao động dự kiến.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.
Như vậy, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân nói chung có phần đơn giản hoá hơn so với những loại hồ sơ đăng ký các loại hình doanh nghiệp khác. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm có:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Tải xuống

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân có được được phát hành chứng khoán không?

Căn cứ quy định Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định đối với doanh nghiệp tư nhân như sau:

Doanh nghiệp tư nhân

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của cá nhân đối với toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.
3. Mỗi một cá nhân chỉ được quyền mở một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Như vậy, theo các quy định của pháp luật hiện nay doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất cứ loại chứng khoán nào.

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm đối với những khoản công nợ của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trước ngày chuyển giao doanh nghiệp không?
Căn cứ quy định Điều 192 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định việc bán doanh nghiệp tư nhân như sau:

Bán doanh nghiệp tư nhân

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp tư nhân của mình cho cá nhân, tổ chức khác.
2. Sau khi bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời kỳ trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thoả thuận khác.
3. Chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua doanh nghiệp tư nhân phải chấp hành quy định của pháp luật về lao động.
4. Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp.
Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp.

Lưu ý: Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thoả thuận khác thì thực hiện theo thoả thuận khác nhưng không được trái quy định của pháp luật.

Trân trọng!

 

Tư vấn thuế doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí, tư vấn luật doanh nghiệp HCM, dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, luật sư doanh nghiệp, dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: