Sửa đổi hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất từ ngày 14/9/2023

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 639 lượt xem Đăng ngày 22/09/2023 Chia sẻ:

Sửa đổi hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất từ ngày 14/9/2023?

Cho tôi hỏi có phải đã có sự thay đổi về hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất không? Mong được giải đáp thắc mắc!

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT được sửa đổi bằng điểm c khoản 4 Điều 1 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT quy định về trình tự, thủ tục gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tải xuống;

– Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất thực hiện trong thời hạn của giấy phép đã được cấp;

– Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép khi có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài các tài liệu trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép phải bao gồm:

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có chứng thực của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì nộp thêm bản chính để đối chiếu.

+ Bản khai năng lực chuyên môn trong lĩnh vực khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;

– Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất và Bảng tổng hợp danh mục công trình khoan nước dưới đất, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề bao gồm giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi nơi đăng ký thường trú (đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi đăng ký thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề) hoặc bản sao tài liệu chứng minh điều kiện năng lực đáp ứng quy mô hành nghề theo quy định (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).

Sửa đổi hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất sau ngày 14/9/2023?

Ngày 14/9/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTNMT quy định việc sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan về việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 09/2023/TT-BTNMT quy định việc sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan về việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan như sau:

Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất bao gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tải xuống;

– Bảng tổng hợp những công trình khoan nước dưới đất thực hiện trong thời hạn của giấy phép đã được cấp;

– Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép khi có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật thì ngoài các tài liệu trên, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề bao gồm:

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có chứng thực của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật theo quy định của pháp luật và hợp đồng lao động trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật; trường hợp chỉ có bản sao chụp thì nộp thêm bản chính để đối chiếu.

+ Bản khai năng lực chuyên môn đối với hoạt động khoan nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật;

– Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, ngoài đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất và Bảng tổng hợp các công trình khoan nước dưới đất, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép phải bao gồm thêm tài liệu chứng minh về năng lực đáp ứng quy mô hành nghề theo quy định (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh quy mô hành nghề).

Như vậy, sau ngày 14/9/2023, hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất không còn trường hợp nộp giấy tờ, tài liệu chứng minh việc thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi đăng ký thường trú của cá nhân hộ gia đình hành nghề.

Thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là bao nhiêu?

Căn cứ theo Điều 7 Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định về thời hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất như sau:

  • Thời hạn giấy phép
  • Thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là năm (05) năm và được xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là ba (03) năm.
  • Theo quy định, thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là 05 năm và có thể gia hạn được nhiều lần, mỗi lần gia hạn là 03 năm.

    Trân trọng!

 

Luật sư tư vấn thương mại, Tư vấn thương mại, Luật sư tư vấn kinh doanh thương mại, Tư vấn luật thương mại, tư vấn luật sư thương mại, luật sư tư vấn thương mại quốc tế, Văn phòng luật sư thừa kế,Dịch vụ thừa kế,Luật sư tư vấn thừa kế nhà đất,Bản an tranh chấp chia di sản thừa kế,

 

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: