Gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước có được sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hay không?

Đóng góp bởi: TLLaw, Luật sư giỏi, Tổng đài tư vấn pháp luật, Dịch vụ Luật sư 703 lượt xem Đăng ngày 21/09/2023 Chia sẻ:

Gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước có được sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hay không?

Cho tôi hỏi, gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước có được sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hay không? Nhờ anh chị giải đáp.
Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Căn cứ quy định Điều 21 Luật Đấu thầu 2023 (hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định hình thức đấu thầu rộng rãi như sau:

Đấu thầu rộng rãi
1. Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu theo nguyên tắc không giới hạn số nhà thầu tham gia.
2. Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho toàn bộ các gói thầu, trừ trường hợp quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Luật này. Trường hợp không đấu thầu rộng rãi, văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ lý do không thực hiện đấu thầu rộng rãi trình người có thẩm quyền phê duyệt và chịu trách nhiệm về quyết định không áp dụng đấu thầu rộng rãi.
Căn cứ quy định khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 (hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định việc chỉ định thầu như sau:

Chỉ định thầu
1. Chỉ định thầu được áp dụng đối với những trường hợp sau đây:
… e) Gói thầu cần thực hiện nhằm bảo vệ bí mật nhà nước; đ) Gói thầu cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do cần đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không mua được từ nhà thầu khác; gói thầu mua sắm trang thiết bị, dịch vụ phi tư vấn phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó hoặc từ hãng sản xuất, đại lý của hãng sản xuất do cần đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền với các thiết bị, máy móc, hàng hoá, dịch vụ hiện có hoặc do đáp ứng điều kiện bảo hành của nhà thầu, hãng sản xuất mà không mua được từ nhà thầu khác, hãng sản xuất khác; e) Gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm, mua bản quyền sở hữu trí tuệ, mua bản quyền chương trình truyền hình; gói thầu đưa hàng hoá dự trữ quốc gia đi cứu trợ, viện trợ đối với trường hợp phải giao hàng ngay;

Như vậy, theo quy định của pháp luật về gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước được áp dụng thông qua hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu.

Do đó gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước không được sử dụng hình thức đấu thầu rộng rãi.

Gói thầu có chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước có được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hay không?

Căn cứ quy định Điều 7 Luật Đấu thầu 2023 (hiệu lực từ ngày 01/01/2024) quy định nội dung thông tin về đấu thầu như sau:

Thông tin về đấu thầu

1. Thông tin về lựa chọn nhà thầu bao gồm:

a) Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển;

c) Thông báo mời thầu; d) Danh sách ngắn;

đ) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và những nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);

e) Kết quả sơ tuyển đối với đấu thầu qua mạng; g) Kết quả lựa chọn nhà thầu;

h) Thông tin chủ yếu của hợp đồng; i) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

k) Thông tin đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu;

l) Thông tin khác có liên quan.

2. Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

a) Thông tin về dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật đấu thầu;

b) Thông báo mời quan tâm, hồ sơ mời quan tâm  kết quả mời quan tâm;

c) Thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu và những nội dung sửa đổi, làm rõ hồ sơ (nếu có);

d) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

đ) Thông tin chủ yếu của hợp đồng;

e) Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

g) Thông tin khác có liên quan.

3. Các thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ dự án, dự án đầu tư kinh doanh, gói thầu có chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.
Như vậy, đối với những gói thầu sẽ được thông báo đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tuy nhiên, với những gói thầu có chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước thì sẽ không được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Trường hợp cố ý tiết lộ thông tin trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước bị xử lý như thế nào?

Căn cứ quy định Điều 337 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bằng khoản 125 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước như sau:

Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước

1. Người nào cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 của Bộ luật Hình sự, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Bí mật nhà nước thuộc độ tối mật; b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; d) Gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, ngoại giao, kinh tế, văn hoá.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Bí mật nhà nước thuộc độ tuyệt mật; c) Phạm tội 02 lần trở lên; d) Làm phương hại đến chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Như vậy, người phạm tội có hành vi cố ý cung cấp thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu được xác định chứa nội dung bí mật nhà nước có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước

Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 02 năm đến 15 năm tuỳ theo mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó người phạm tội cũng có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trân trọng!

 

Ngành nghề tư vấn đầu tư, Tư vấn pháp luật Đầu tư, Dịch vụ tư vấn đầu tư là gì, Luật đầu tư, Tư vấn đầu tư tài chính, Công ty tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư nước ngoài, Điều kiện kinh doanh tư vấn đầu tư, Tư vấn đầu tư xây dựng, Tư Vấn Luật Đầu Tư Việt Nam, Tư vấn luật đầu tư dự án, luật sư giỏi hcm, luật sư tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật, tổng đài tư vấn pháp luật,

 

Hãy gọi ngay, tổng đài tư vấn pháp luật Online trực tuyến TL Law tư vấn và giải đáp những vấn đề pháp lý nhiều lĩnh vực: Luật Doanh nghiệp, Luật nhà đất, Luật ly hôn, Luật thừa kế, soạn thảo hợp đồng, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam….Bởi đội ngũ luật sư giỏi, nhiều năm kinh nghiệm, đã xử lý rất nhiều án phức tạp, giải quyết tranh chấp nhanh chóng

”Thành công của khách hàng là thành công của TL Law”. 

Ngoài ra, TL Law cung cáp dịch vụ Cố Vấn Chiến Lược & Đào tạo Marketing Toàn Diện cho chủ doanh nghiệp, Starup khởi nghiệp, kinh doanh Online theo xu hướng Marketing Thế Hệ Mới, giúp chủ Doanh Nghiệp hạn chế rủi ro trong kinh doanh,

Đánh giá post
Chia sẻ bài viết trên: