Doanh nghiệp chúng tôi do người bạn kia đứng tên. Tuy nhiên gần đây vợ chồng anh ấy đang bất hòa, có nguy cơ dẫn đến ly hôn. Xin hỏi luật sư trong trường hợp họ ly hôn, doanh nghiệp của chúng tôi có phải chia phần cho vợ anh ấy không? Từ trước đến giờ người vợ không dính dáng gì đến việc làm ăn và chưa từng giúp đỡ chúng tôi kinh doanh.

Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến TL Law xin chào !

Công ty tư vấn luật, văn phòng luật sư giỏi, uy tín HCM tư vấn pháp luật online trường hợp Bạn như sau:

Do bạn không cung cấp về loại hình doanh nghiệp của bạn nên theo thông tin bạn cung cấp, nếu chỉ có 2 người chung vốn rồi thành lập công ty thì nếu 2 bạn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, giải quyết vốn góp như sau:

Thứ nhất, về tài sản của công ty TNHH:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn vào doanh nghiệp.

Thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp

Thứ hai, về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn:

Khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình quy định, khi ly hôn về nguyên tắc, tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng sẽ được chia đôi nhưng có tính tới công sức của mỗi bên trong quá trình tạo lập và phát triển khối tài sản chung.

Trường hợp vợ chồng người bạn có thỏa thuận đưa tài sản chung vào hoạt động kinh doanh, thì khi ly hôn sẽ xác định phần giá trị của mỗi bên đối với tài sản góp vốn đó để giải quyết theo thỏa thuận nếu thỏa thuận đó hợp pháp. Tuy nhiên thỏa thuận này phải được lập thành văn bản, trường hợp vợ chồng bạn đưa tài sản chung vào kinh doanh nhưng không có thỏa thuận bằng văn bản thì phải có căn cứ chứng minh được tài sản góp vốn đưa vào kinh doanh là tài sản chung của vợ chồng.

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 tại Điều 64. Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh:

Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Về việc chia tài sản chung của vợ chồng Tòa sẽ ưu tiên cho các bên thỏa thuận với nhau. Nếu không thỏa thuận được Tòa sẽ tiến hành chia theo quy định của Pháp luật. Trường hợp phần góp vốn có liên quan đến tài sản chung thì khi ly hôn bên vợ chồng có quyền được nhận 1 phần tài sản đó và bạn bạn phải thanh toán cho bên kia giá trị tài sản mà họ được hưởng. Nếu phần góp là tài sản riêng thì bạn bạn được toàn quyền quyết định.

Giải quyết ly hôn trọn gói, luật sư tư vấn ly hôn miễn phí, Tư vấn luật ly hôn miễn phí, Tổng đài tư vấn ly hôn miễn phí, Luật sư ly hôn, Tư vấn ly hôn qua zalo, Tư vấn ly hôn đơn phương, luật sư giỏi hcm, luật sư tư vấn ly hôn, tư vấn pháp luật, tổng đài tư vấn pháp luật,